Privacy protocol

Algemene Wet Gegevensbescherming ingaande op 25 mei 2018

Onze stichting werkt conform een privacy protocol.

Van alle aangesloten vrijwilligers leggen wij uitsluitend vast:
– Voornaam (Roepnaam)
– Achternaam
– Adres
– Telefoonnummer
– e-mailadres

Van donateurs/sponsoren leggen wij indien hier toestemming voor is gegeven uitsluitend de volgende gegevens vast:
– Bedrijf (Indien van toepassing)
– Voornaam (Roepnaam)
– Achternaam
– Adres
– Telefoonnummer
– e-mailadres

Vrijwilligers, donateurs/sponsoren die niet meer opgenomen wensen te zijn in registraties van Charon-Nederland. Kunnen dit per e-mail aangeven.