Volg hulpverlener

Om de hulpverleners en de zoekteams te kunnen volgen hebben we binnen Charon-Nederland door het combineren van diverse hulpmiddelen een oplossing samengesteld waarmee we iedereen die betrokken is bij een zoekactie kunnen volgen.

Volg Hulpverlener

Volg Hulpverlener

Door het gebruik van een mobiel device kan iedereen gevolgd worden en weet men op de centrale post waar iedereen is. Dit concept is in principe door alle zoekgroepen en hulpverleners te gebruiken.

Juist omdat we vanuit Charon-Nederland andere zoekgroepen de mogelijkheid bieden gebruik te maken van onze ondersteuning, helpt dit ons en meewerkende partijen om overzicht te houden.